Chủ đầu tư: Tập đoàn Aeon
Địa chỉ: Ngô Thì Nhậm, Q.Hà Đông, Hà Nội.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019