Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mapletree.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019