Chủ đầu tư: Setia Lái Thiêu
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Hạng mục: Cung cấp & lắp đặt hệ thống CCTV
Thời gian: 2021