Chủ đầu tư: Thủ Đức House
Địa chỉ: Phố Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV, kiểm soát ra vào.
Thời gian: 2019