Chủ đầu tư: An Khánh JVC
Địa chỉ: Khu đô thị Bắc An Khánh, H.Hoài Đức, Hà Nội.
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống CCTV.
Thời gian: 2013 – 2017