Chủ đầu tư: Tập đoàn Toyota
Địa chỉ: 806 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019