Chủ đầu tư: Tập đoàn Viettel
Địa chỉ: Tòa nhà N2, đường Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.
Hạng mục: Cung cấp thiết bị Camera cho Viettel Post.
Thời gian: Năm 2018