Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group
Địa chỉ: Bình Dương
Hạng mục: Cung cấp hạ tầng switch cho hệ thống CCTV – Cung cấp hệ thống WiFi khu vực công cộng
Thời gian: 2023