Địa chỉ: Cần Thơ
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Màn hình tương tác
Thời gian: 2023