Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Màn hình LED
Thời gian: 2024