Chủ đầu tư: Công ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam
Địa chỉ: Khu phố Thống Nhất 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống CCTV tại YAZAKI Bình Dương.
Thời gian: 2017 – 2022.