Chủ đầu tư: Sở GTVT Bạc Liêu
Địa chỉ: Bạc Liêu
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV
Thời gian: 2023