Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Nguyên
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Hạng mục: Cung cấp hệ thống CCTV.
Thời gian: 2019