Chủ đầu tư: Công ty CP SetiaBecamex
Địa chỉ: VP Ecolakes Mỹ Phước, Thị xã Bên Cát, Bình Dương
Hạng mục: Cung cấp & lắp đặt hệ thống lọc không khí & khử mùi
Thời gian: 2021