Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Satia Lái Thiêu
Địa chỉ: VP Ecoxuân Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Hạng mục: Cung cấp & lắp đặt hệ thống lọc không khí & khử mùi
Thời gian: 2021